Overzicht gezinsondersteunende hulp in CORONA-tijden

Hou het gezond!

Corona

Algemene vragen over corona; meer info vind je hier

AWEL!

www.awel.be of bel 102
Awel luistert naar jongeren en kinderen via telefoon, mail of chat.

ouderschaps- en opvoedingsvragen

 Huis van het kind Hasselt
Heb je een kleine of grote vraag op vlak van opvoeding, gezondheid en ontwikkeling van je kind? Het Huis van het Kind heeft veel expertise in huis en helpt je graag verder.
Kind & Gezin 
Kind en Gezin wil, samen met zijn partners, voor elk kind, waar en hoe het ook geboren is en opgroeit, zo veel mogelijk kansen creëren.

conflicten binnen het gezin

www.1712.be of bel 1712  

Maak je zelf geweld mee? Ben je bezorgd om iemand anders of zit je met een vermoeden van geweld?  Bel, mail of chat dan met 1712.be

CAW

www.caw.be  of bel 0800 13 500 

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) helpt mensen met al hun vragen en problemen die te maken hebben met welzijn: een moeilijke relatie, persoonlijke moeilijkheden, financiële, administratieve, juridische of materiële problemen. 
Problemen in je gezin, familie of je ruimere sociale omgeving… CAW biedt ook hulp aan slachtoffers en daders van geweld, misbruik enz.

JAC

www.jac.be of 011 85 00 05 

Jongere zijn is niet altijd gemakkelijk. Er gaat vanalles in je hoofd om. De dingen die je meemaakt, maken het niet altijd gemakkelijker. Soms kan je terecht bij vrienden en familie. Of vind je er zelf een weg doorheen. Maar iedereen kent ook momenten dat het helemaal niet meer lukt. En daar heb je recht op. Maar iedereen heeft ook recht op goede hulp. Blijf er dus niet mee zitten! Kom naar het Jongeren advies centrum

CLBch@t

www.clbchat.be  CLBch@t

Gedurende de opschorting van de lessen open: ma - di - wo - do van 14 tot 21u. 
Ook tijdens de paasvakantie (niet op paasmaandag). 089 70 03 70 crisismeldpunt -18 jarigen Limburg 24u/24, 7 dagen op 7.  Minderjarigen of professionele aanmelders kunnen terecht op het crisismeldpunt -18 om een crisis te melden. De medewerker van het crisisteam bekijkt samen met jou de situatie en geeft advies. Er wordt gekeken welke hulp het meest gepast is voor die situatie. Een crisissituatie is een acuut beleefde noodsituatie waarin onmiddellijk hulp moet worden geboden.

Tele onthaal

www.tele-onthaal.be of bel 106 
 
Je kan met Tele-Onthaal praten over de meest uiteenlopende onderwerpen. 
Mensen bellen of chatten vaak over relatieproblemen, ziekte, depressie, eenzaamheid, zelfdoding, allerlei praktische problemen, … 
Je kan bij Tele-Onthaal terecht met alles waar je je zorgen over maakt.

OCMW

OCMW Hasselt  voor vragen rond betalingsproblemen en facturen vb rond nutsvoorzieningen zoals water, elektriciteit, … kan je contact op nemen met de Sociale Dienst.

Onze Partners

Stad Hasselt

Om aan gelijke kansen te werken binnen de stad Hasselt is de samenwerking met de stedelijke diensten onontbeerlijk.

Dit doen we door overleg te plannen met zowel onderwijs als niet-onderwijspartners rond het thema gelijke onderwijskansen.

We wisselen uit rond adviezen en signalen uit het werkveld en omgekeerd door de signalen van het stadsbestuur en/of intermediaire organisaties voor te leggen aan de onderwijspartners.

We trachten gezamenlijke keuzes te maken en de doelstellingen te prioriteren om zo antwoorden te bieden op stedelijke problematieken in het kader van deze gelijke kansen. 

We zetten in op een school- en netoverstijgende projectwerking. 
Hierbij verliezen we de decretale opdrachten van het LOP niet uit het oog.          

LEONhuis

Het LEONhuis is een leer- en ontwikkelingsconcept met als uitgangspunt een unieke verwevenheid van onderwijs, welzijn, ouder- en buurtbetrokkenheid.

Kind & Gezin

Kind & Gezin 
Kind en Gezin wil, samen met zijn partners, voor elk kind, waar en hoe het ook geboren is en opgroeit, zo veel mogelijk kansen creëren.

Arktos

Arktos is een Vlaams expertisecentrum voor kinderen en jongeren van 6 tot 25 jaar voor wie de aansluiting op school, werk en samenleving minder evident blijkt. Toch zien we een kracht in elk van hen. Door hen met zichzelf en hun omgeving te verbinden willen we hen versterken in hun talenten en vaardigheden, in alle mogelijke levensdomeinen.

Daarnaast ondersteunen we ouders, scholen, partners en overheden bij het omkaderen van deze kinderen en jongeren. Ook in het beleid laten we ons kritisch optimisme horen waar nodig of gewenst. Want het kan wél.

DOMO

Domo-Hasselt VZW is een autonome vrijwilligersorganisatie opgericht in 2012. Domo biedt laagdrempelige preventieve gezinsondersteuning “aan huis” bij kwetsbare gezinnen met kinderen tot 12 jaar, ook tijdens de zwangerschap.
Domo Hasselt is actief in Hasselt en aangrenzende gemeenten.
Eén vrijwilliger ondersteunt één gezin gedurende een langere tijd. Deze ondersteuning kan betrekking hebben op alle levensdomeinen (gezondheid, onderwijs, vrije tijd, opvoeding, wonen,…) en is gericht op het ontwikkelen van de talenten en vergroten van de toekomstkansen van deze kinderen en hun gezinnen.

De vrijwilliger fungeert als “vriend aan huis” en ondersteunt de ouders ook bij de opvoeding van hun kinderen.

Diverse links